پارس حسابان ماندگار اطلس

شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مالی و مالیاتی و امور مربوط به بیمه و مشاوره به مدیران برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی آغاز نمود. هدف این شرکت تعامل و ایجاد یک همکاری بلند مدت می باشد. در واقع یکی از بزرگترین اهدافی که این شرکت تا کنون در رسیدن به آن تلاش بسیار نموده، جلب رضایت مشتریان در ازاء خدمات ارائه شده است که این خود به تنهایی افتخاری بزرگ برای ما محسوب می گردد.
جذب و بکارگیری کادر مجرب و متخصص این شرکت باعث شده که شرکت بتواند تعهد و تخصص خود را در اجرای سیستم ‏های مالی و مالیاتی شرکت ‏ها به اثبات برساند. ما معتقدیم که هر چه ثبت صورت‏ها و روند مالی شرکت‏ ها به صورت کامل و با در نظر گرفتن کوچکترین جزئیات به همراه استفاده از آیین نامه‏ ها و دستورالعمل های لازم لحاظ گردد، تمامی مباحث مالی و گزارشات مالی قابل استناد و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
به شما پیشنهاد می دهیم با این مجموعه راه کوتاه تر و مطمئن تری را برای رسیدن به موفقیت انتخاب نمایید و روی پشتیبانی و حمایت همیشگی ما در این راه حساب کنید.

خدمات شرکت

شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مالی و مالیاتی و امور مربوط به بیمه و مشاوره به مدیران برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی آغاز نمود. هدف این شرکت تعامل و ایجاد یک همکاری بلند مدت می باشد. در واقع یکی از بزرگترین اهدافی که این شرکت تا کنون در رسیدن به آن تلاش بسیار نموده، جلب رضایت مشتریان در ازاء خدمات ارائه شده است که این خود به تنهایی افتخاری بزرگ برای ما محسوب می گردد.
جذب و بکارگیری کادر مجرب و متخصص این شرکت باعث شده که شرکت بتواند تعهد و تخصص خود را در اجرای سیستم ‏های مالی و مالیاتی شرکت ‏ها به اثبات برساند. ما معتقدیم که هر چه ثبت صورت‏ها و روند مالی شرکت‏ ها به صورت کامل و با در نظر گرفتن کوچکترین جزئیات به همراه استفاده از آیین نامه‏ ها و دستورالعمل های لازم لحاظ گردد، تمامی مباحث مالی و گزارشات مالی قابل استناد و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
به شما پیشنهاد می دهیم با این مجموعه راه کوتاه تر و مطمئن تری را برای رسیدن به موفقیت انتخاب نمایید و روی پشتیبانی و حمایت همیشگی ما در این راه حساب کنید.

خدمات حسابداری
demo-attachment-1673-Untitled-1-e1543965666131

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده یکی از مهمترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد . گواهی مالیات بر ارزش افزوده به بصورت ۳ و ۶ ماهه یا ۱ یا ۲ ساله صادر می شود ( بنا بر تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده) که پس از پایان اعتبار آن، میبایست نسبت به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی اقدام شود.

demo-attachment-1674-Untitled-2-e1543965666131

خدمات مالیاتی

انجام خدمات مالیاتی شامل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد شرکت و اشخاص حقیقی، تنظیم و ارسال گزارشات فصلی، اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ، تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق، تحریر دفاتر قانونی و سایر اقدامات ضروری مالیاتی که دغدغه اکثر مدیران کسب و کارها است و عدم ارسال و ارائه آن ها جرائمی به دنبال خواهد داشت را به ما بسپارید

demo-attachment-1675-Untitled-3-e1543965666131

پلمپ دفاتر قانونی

هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محلی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.
قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، دفاتر پلمپ را تعیین کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی خود را تحویل بگیرند.
دفاتر قانونی که به نام دفاتر تجاری نیز شناخته می شوند،